Cung cấp & thi công hệ thống máy bơm cứu hỏa cho Lữ đoàn pháo binh 164 (Bến Hải)

Lữ đoàn 164 pháo binh trực thuộc Quân đoàn II

Bộ đội chủ lực của Việt Nam

Lữ đoàn này đóng ở Lục Nam – Bắc Giang.

Đây là lữ đoàn pháo cấp cao khá là khủng theo nhận xét riêng của cá nhân.

 

Hợp đồng cung cấp máy bơm PCCC cho Quân Đoàn II

Phòng lắp đặt hệ thống bơm PCCC Pentax

Phòng lắp đặt hệ thống bơm PCCC Pentax

 

Hệ thống bơm PCCC đã được lắp đặt hoàn chỉnh

Hệ thống bơm PCCC đã được lắp đặt hoàn chỉnh

 

Kỹ sư của HTH GROUP đang kiểm tra và hướng dẫn sử dụng hệ thống bơm PCCC

Kỹ sư của HTH GROUP đang kiểm tra và hướng dẫn sử dụng hệ thống bơm PCCC

 

Sản phẩm sau :

Sản phẩm trước :